Aleksandra Ćwikowska / Nibme

Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, stypendystka, a następnie członkini Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego. Wykładowczyni w Krakowskiej Szkole Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Studentka Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na ASP w Warszawie.

Ilustratorka Kwartalnika Literackiego „Kontent” i miesięcznika „Mały Format”. Autorka jednego z komiksów w antologii Biura Literackiego Komiks wierszem po ukraińsku (2015). Autorskie prace graficzne, liternicze i malarskie prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju, i za granicą.

Autorka licznych warsztatów, dla dzieci i dorosłych. Posługuje się różnymi narzędziami. Literę wpisuje w płaszczyznę malarską, w płaszczyznę twórczości introligatorskiej, graficznej i ilustratorskiej, formułując ją wciąż na nowo, nadając jej wewnętrzną dynamikę, problematyzując prosty znak.