Literuś ratuje ilustracje

mobilna gra terenowa

I  miejsce – Małgorzata Czaj – drużyna Jaś [2500 punktów]

II  miejsce – Magdalena Kubiak – drużyna Pandzie [2350 punktów]

Organizator podjął decyzję o nieprzyznaniu III miejsca, gdyż pozostali uczestnicy gry [drużyny] nie podali wymaganych regulaminem danych osobowych lub nie wykonali wszystkich zadań przewidzianych w grze [nie ukończyli gry]. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu drogą mailową lub telefoniczną.

Gratulujemy!

Finansowanie:
Dofinansowanie zadania z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz
Patroni honorowi:
Honorowy patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Polska Sekcja IBBY
Patroni medialni:
Radio PiK
Czasdzieci.pl
Wyborcza.pl